Diplomatiskt sändebud – Webbkryss

Ett diplomatiskt sändebud är en fras för en slags politisk budbärare. Personen är en ambassadör stationerad i andra länder. Sändebudet har tidigare fungerat som en kurir för diplomater. De fick då ta hand om politiska meddelanden och leverera de till en tredje part. Idag är det diplomatiska sändebudet istället chef över sitt lands beskickning. Du kan även kalla personen för envoyé eller det vanligaste rätta svaret i korsord och webbkryss: resident.

Lämna ett svar